Số 30 Ngày xuất bản: 15.05.2015

Mục lục

Trang

Phần văn bản quy phạm pháp luật

Ủy ban nhân dân Thành phố

08-04-2015 Chỉ thị số 07/2015/CT-UBND triển khai thực hiện Nghị định số 06/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. 3
21-04-2015 Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND về tổ chức thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 7

Phần văn bản khác

Ủy ban nhân dân Thành phố

30-03-2015 Quyết định số 1363/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2015 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 14
31-03-2015 Quyết định số 1412/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ của Hội Tế bào gốc Thành phố Hồ Chí Minh 29
01-04-2015 Quyết định số 1419/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch huy động trẻ đến trường và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2015 -2016. 43
02-04-2015 Quyết định số 1453/QĐ-UBND về duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2015 của dự án hỗ trợ kỹ thuật "Hỗ trợ giảm nghèo đa chiều khu vực đô thị Thành phố Hố Chí Minh" do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP Việt Nam) tài trợ. 61
20-04-2015 Quyết định số 1844/QĐ-UBND về hủy bỏ Điều 5 Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố. 66