Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
25-05-2017 Quyết định số 2686/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc đặt tên đường mới trên địa bàn Quận 8 25/05/2017
24-05-2017 Quyết định số 2579/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao 24/05/2017
19-05-2017 Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận 4 Bãi bỏ Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 26/3/2012 của Ủy ban nhân dân Quận 4 01/06/2017
16-05-2017 Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra huyện Cần Giờ 23/05/2017
15-05-2017 Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận 10 về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 24/05/2017
12-05-2017 Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận 5 Ban hành Quy chế về tổ chửc và hoạt động của Phòng Nội vụ Quận 5 19/05/2017
10-05-2017 Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Bình Tân 19/05/2017
28-04-2017 Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành Hướng dẫn thực hiện quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 08/05/2017
27-04-2017 Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú về việc bãi bỏ văn bản 03/05/2017