Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
18-04-2017 Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành về Quy định về quản lý, sử dụng hành lang trên bờ sông, suối, kênh rạch, mương và hồ công cộng thuộc địa bàn thành phổ Hồ Chí Minh 28/04/2017
17-04-2017 Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận 4 Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 4 17/10/2017
17-04-2017 Quyết định số 1755/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành Chương trình thực hành tiết kỉệm, chống lãng phí giai đoạn năm 2016 - 2020 17/04/2017
17-04-2017 Công văn số 1197/UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân V/v đính chính Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân 17/04/2017
13-04-2017 Công văn số 1175/UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân V/v đính chính Quyết đinh số 01/2017/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân 13/04/2017
10-04-2017 Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp huyện thuộc Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi 18/04/2017
03-04-2017 Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành Quy chế về mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tâp trung trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 13/04/2017
25-03-2017 Quyết định số 1336/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính đươc sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính thay thế thuộc phạm vi chức năng quản Iý của Sở Văn hóa và Thể thao 25/03/2017
24-03-2017 Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh cấp Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Công Thương và cấp Trưởng, Phó Trưởng phòng Kinh tế hoặc phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện 03/04/2017
23-03-2017 Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao 02/04/2017