Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. | Kế hoạch triển khai Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị | Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2018 - 2020. | Kế hoạch đẩy mạnh thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020. | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở (diện tích 211.870,8 m²) tại phường Phú Hữu, quận 9 | Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 chỉnh trang khu dân cư khu phố 1, 2, 3, 4, phường Phước Long A, quận 9 | Điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn | Điều chỉnh Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Bến Thành |
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
10-12-2018 Quyết định số 5629/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về đặt tên đường mới trên địa bàn Quận 7 10/12/2018
06-12-2018 Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ngưng hiệu lực một phần đối với Quyết đinh số 23/2018/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về hạn chế và cấp phép ô tô chở hàng, ô tô tải lưu thông trong khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh 06/12/2018
04-12-2018 Quyết định số 3161/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè về việc công bố Danh mục văn ban quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè hết hiệu lực toàn bộ năm 2018 04/12/2018
04-12-2018 Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè Về việc bãi bỏ văn bản 04/12/2018
04-12-2018 Quyết định số 5560/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2018 - 2020 04/12/2018
04-12-2018 Quyết định số 5544/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ. 04/12/2018
04-12-2018 Quyết định số 5543/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 04/12/2018
04-12-2018 Quyết định số 5545/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu Nam. 04/12/2018
29-11-2018 Quyết định số 5334/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình cải cách hành chính của thành phố giai đoạn 2018 - 2020 29/11/2018
26-11-2018 Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận 4 Bãi bỏ Quyết định số 633/2009/QĐ-UBND ngày 25/5/2009 của Ủy ban nhân dân Quận 4 07/12/2018