Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
21-03-2017 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn Thành phố 21/03/2017
21-03-2017 Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Về việc bãi bỏ văn bản 01/04/2017
21-03-2017 Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Về việc bãi bỏ văn bản 01/04/2017
16-03-2017 Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành Quy định về hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất lĩnh vực công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ 26/03/2017
15-03-2017 Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận 6 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội thuộc Ủy ban nhân dân quận 6 22/03/2017
14-03-2017 Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về gia hạn hiệu lực của Quyết định số 52/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố các định mức kinh tế kỹ thuật sử dụng cừ vách nhựa uPVC trong xây dựng cồng trình đê bao, bờ kè phòng chống sạt lở, triều cường, ngập nưóc kết hợp giao thông nông thôn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 24/03/2017
14-03-2017 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện nhiệm vụ Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 2 14/03/2017
14-03-2017 Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Du Iịch thành phố Hồ Chí Minh 24/03/2017
11-03-2017 Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận - huyện 21/03/2017
10-03-2017 Quyết định số 1000/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về vỉệc công bố các Bộ đơn giá dự toán công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống cầu, đường bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 01/01/2017