Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
13-03-2019 Quyết định số 961/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế 13/03/2019
08-03-2019 Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành Quy chế về thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 20/03/2019
07-03-2019 Quyết định số 846/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ văn bản 07/03/2019
28-02-2019 Quyết định số 233/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận 1 về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp Iuật kỳ 2014 - 2018 của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Quận 1 28/02/2019
28-02-2019 Quyết định số 103/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình Công bố Kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018 28/02/2019
28-02-2019 Quyết định số 530/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận 5 về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018 của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Quận 5 28/02/2019
27-02-2019 Quyết định số 201/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố kết quả Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018 27/02/2019
27-02-2019 Quyết định số 778/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận Bình Tân kỳ 2014 - 2018 27/02/2019
27-02-2019 Quyết định số 359/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp về công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp kỳ 2014 - 2018 27/02/2019
26-02-2019 Quyết định số 189/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018 26/02/2019