Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
09-04-2018 Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận 10 Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 10 18/04/2018
09-04-2018 Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận 7 Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủỵ ban nhân dân Quận 7 19/04/2018
09-04-2018 Quyết định số 1369/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 09/04/2018
09-04-2018 Quyết định số 1370/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2018 09/04/2018
04-04-2018 Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị quận Gò Vấp 12/04/2018
02-04-2018 Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận 5 Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 5 06/04/2018
31-03-2018 Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Mỉnh 10/04/2018
30-03-2018 Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận 4 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 4 12/04/2018
30-03-2018 Quyết định số 1242/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch giảm khai thác nước dưới đất và trám lấp giếng khai thác nước dưới đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 30/03/2018
30-03-2018 Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận 6 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân quận 6 07/04/2018