Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. | Kế hoạch triển khai Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị | Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2018 - 2020. | Kế hoạch đẩy mạnh thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020. | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở (diện tích 211.870,8 m²) tại phường Phú Hữu, quận 9 | Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 chỉnh trang khu dân cư khu phố 1, 2, 3, 4, phường Phước Long A, quận 9 | Điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn | Điều chỉnh Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Bến Thành |

Quyết định 52/2009/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 10/07/2009
Tình trạng hiệu lực: Đã hết hiệu lực Ngày hiệu lực: 20/07/2009
Số, ký hiệu: 52/2009/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực: 10/10/2017
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Về điều chỉnh Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 76/2007/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố.
Lĩnh vực: Khoa học và Công nghệ
Người ký:
Công báo: Số 76 - năm 2009

Văn bản liên quan

Văn bản bị sửa đổi/ bổ sung/ được đính chính

Quyết định về thành lập Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 76/2007/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 16/05/2007
 • Ngày có hiệu lực: 26/05/2007
Văn bản căn cứ

Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 11/2003/QH11
 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực: 10/01/2004

Luật Khoa học và Công nghệ.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 21/2000/QH10
 • Ngày ban hành: 09/06/2000
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2001

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 81/2002/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 17/10/2002
 • Ngày có hiệu lực: 02/11/2002

Quyết định ban hành Điều lệ mẫu tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 117/2005/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 27/05/2005
 • Ngày có hiệu lực: 17/06/2005
Văn bản công bố hết hiệu lực

Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 502/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 05/02/2018
 • Ngày có hiệu lực: 05/02/2018
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ

Quyết định về tổ chức và hoạt động Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 55/2017/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 10/10/2017
 • Ngày có hiệu lực: 25/10/2017