Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
13-03-2019 Quyết định số 961/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế 13/03/2019
08-03-2019 Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND Ban hành Quy chế về thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 20/03/2019
07-03-2019 Quyết định số 846/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản 07/03/2019
27-02-2019 Quyết định số 201/QĐ-UBND về việc công bố kết quả Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018 27/02/2019
21-02-2019 Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định hoặc có ý kiến của Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. 15/03/2019
21-02-2019 Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND Ban hành Quỵ chế tổ chức tuyển dụng công chức phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 11/03/2019
15-02-2019 Quyết định số 584/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch. 15/02/2019
01-02-2019 Quyết định số 470/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 01/02/2019
01-02-2019 Quyết định số 469/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. 01/02/2019
01-02-2019 Quyết định số 468/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. 01/02/2019