Quyết định 41/2011/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 17/06/2011
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 27/06/2011
Số, ký hiệu: 41/2011/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử thành phố Hồ Chí Minh.
Lĩnh vực: Khoa học và Công nghệ
Người ký:
Công báo: Số 44 - năm 2011

Văn bản liên quan

Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ

Quyết định về ban hành Quy định sử dụng thư tín điện tử trong các cơ quan hành chính thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 37/2005/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 28/02/2005
 • Ngày có hiệu lực: 28/02/2005
Văn bản căn cứ

Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 11/2003/QH11
 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực: 10/01/2004

Nghị định ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 64/2007/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 10/04/2007
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản căn cứ văn bản này

Quyết định ban hành Quy chế về sử dụng thư điện tử công vụ.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 03/2013/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 24/06/2013
 • Ngày có hiệu lực: 24/06/2013