Kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo tái hiện, tôn tạo Di tích lịch sử chiến khu Rừng Sác, huyện Cần Giờ | Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án Phòng, chống khai thác cát trái phép trên vùng biển Cần Giờ và vùng giáp ranh giữa thành phố với các tỉnh | Ngày 19/9/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3971/QĐ-UBND về Kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo Đề án phát triển ngành logistics trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 | Kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017 - 2020 | Kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo và Tổ Công tác giúp việc Ban Chỉ đạo công tác đối ngoại quốc phòng, ngoại giao nhân dân thành phố Hồ Chí Minh | Kiện toàn nhân sự Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hồ Chí Minh | Tổ chức lại “Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ và Bệnh viện huyện Cần Giờ | Thành lập Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới | Thành lập Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lê Thánh Tông | Thành lập Tổ Công tác liên ngành để kiểm tra, rà soát và đề xuất cụ thể các nội dung liên quan chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện Dự án Thảo Cầm Viên mới tại huyện Củ Chi |

Quyết định 2915/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 06/03/2014
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 06/03/2014
Số, ký hiệu: 2915/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi
Trích yếu: Về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành.
Lĩnh vực:
Người ký: Lê Minh Tấn
Công báo: Số 23 - năm 2014

Văn bản liên quan

Danh mục văn bản công bố hết hiệu lực

Chỉ thị về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 2012.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 01/2012/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 01/03/2012
 • Ngày có hiệu lực: 08/03/2012

Chỉ thị về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân; tuyển sinh quân sự; đăng ký, quản lý, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dự bị động viên năm 2013.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 07/2012/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 19/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 26/11/2012

Chỉ thị về tập trung thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách huyện năm 2013.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 01/2013/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 14/01/2013
 • Ngày có hiệu lực: 21/01/2013

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Củ Chi.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 04/2009/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 11/02/2009
 • Ngày có hiệu lực: 18/02/2009

Quyết định ban hành Chương trình hành động thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng trên địa bàn huyện từ nay đến năm 2010.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 06/2009/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 18/03/2009
 • Ngày có hiệu lực: 25/03/2009

Quyết định về ban hành kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách huyện năm 2012.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 01/2012/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 09/01/2012
 • Ngày có hiệu lực: 16/01/2012

Quyết định ban hành kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách huyện; Chương trình công tác của UBND huyện năm 2013.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 02/2013/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 01/02/2013
 • Ngày có hiệu lực: 08/02/2013
 • Số hiệu: 1570/2006/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 07/11/2006
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 26/2007/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 26/01/2007
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 48/2007/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 15/05/2007
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 107/2007/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 20/09/2007
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 04/2008/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 24/01/2008
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 07/2008/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 05/03/2008
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 14/2008/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 07/05/2008
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 25/2008/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 08/10/2008
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 27/2008/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 10/08/2008
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 03/2009/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 16/01/2009
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 04/2010/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 11/05/2010
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 01/2011/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 24/02/2011
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 20/2006/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 28/07/2006
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản căn cứ

Nghị định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 40/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 12/04/2010
 • Ngày có hiệu lực: 12/04/2010

Nghị định về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 16/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 06/02/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2013

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2004

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2004
 • Ngày ban hành: 03/12/2004
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2005

Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 20/2010/TT-BTP
 • Ngày ban hành: 30/11/2010
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 09/2013/TT-BTP
 • Ngày ban hành: 15/06/2013
 • Ngày có hiệu lực: