Quyết định 139/2006/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 18/09/2006
Tình trạng hiệu lực: Đã hết hiệu lực Ngày hiệu lực: 28/09/2006
Số, ký hiệu: 139/2006/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực: 26/07/2014
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Về ban hành Quy chế mẫu về Tổ chức và hoạt động của Tổ Cán sự tình nguyện phường, xã, thị trấn thuộc thành phố Hồ Chí Minh.
Lĩnh vực: Chính sách - Xã hội
Người ký:
Công báo: Số 35 - năm 2006

Văn bản liên quan

Văn bản công bố hết hiệu lực

Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2014.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 371/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 29/01/2015
 • Ngày có hiệu lực: 29/01/2015
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ

Quyết định về thành lập Đội công tác xã hội tình nguyện phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 24/2014/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 16/07/2014
 • Ngày có hiệu lực: 26/07/2014
Văn bản căn cứ văn bản này

Quyết định về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của tổ Cán sự tình nguyện phường 15 thuộc quận 10

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 24/2006/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 24/12/2006
 • Ngày có hiệu lực: 03/01/2007

Quyết định Về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Tổ Cán sự tình nguyện phường 14 thuộc quận 10

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 23/2006/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 14/12/2006
 • Ngày có hiệu lực: 24/12/2006

Quyết định về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Tổ Cán sự- tình nguyện phường 13 thuộc quận 10

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 22/2006/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 14/12/2006
 • Ngày có hiệu lực: 24/12/2006

Quyết định Về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Tổ Cán sự tình nguyện phường 12 thuộc quận 10

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 21/2006/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 14/12/2006
 • Ngày có hiệu lực: 24/12/2006

Quyết định Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ cán sự tình nguyện phường 11 thuộc quận 10

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 20/2006/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 14/12/2006
 • Ngày có hiệu lực: 24/12/2006

Quyết định về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Tổ Cán sự tình nguyện phường 10 thuộc quận 10

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 19/2006/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 14/12/2006
 • Ngày có hiệu lực: 24/12/2006

Quyết định về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Tổ Cán sự tình nguyện phường 9 thuộc quận 10

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 18/2006/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 14/12/2006
 • Ngày có hiệu lực: 24/12/2006

Quyết định về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Tổ Cán sự tình nguyện phường 8 thuộc quận 10

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 17/2006/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 14/12/2006
 • Ngày có hiệu lực: 24/12/2006

Quyết định về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Tổ Cán sự tình nguyện thuộc phường 7 quận 10

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 16/2006/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 14/02/2006
 • Ngày có hiệu lực: 24/02/2006

Quyết định Về ban hành Quy chế Tổ chúc và hoạt động của Tổ Cán sự tình nguyện phường 6 thuộc quận 10

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 15/2006/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 14/12/2006
 • Ngày có hiệu lực: 24/12/2006

Quyết định Về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Tổ cán sự tình nguyện phường 5 thuộc quận 10

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 14/2006/QĐ-uBND
 • Ngày ban hành: 14/12/2006
 • Ngày có hiệu lực: 24/12/2006

Quyết định về ban hành Quy chế Tổ chức và họat động của Tổ Cán sự tình nguyện phường 4 thuộc quận 10

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 13/2006/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 14/12/2006
 • Ngày có hiệu lực: 24/12/2006

Quyết định về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Tổ Cán sự tình nguyện phường 3 thuộc quận 10

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 12/2006/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 14/12/2006
 • Ngày có hiệu lực: 24/12/2006

Quyết định về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Tổ Cán sự tình nguyện phường 2 thuộc quận 10

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 11/2006/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 14/12/2006
 • Ngày có hiệu lực: 24/12/2006

Quyết định về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Tổ Cán sự tình nguyện phường 1 thuộc quận 10

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 10/2006/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 14/12/2006
 • Ngày có hiệu lực: 24/12/2006

Quyết định về phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ Cán sự xã hội tình nguyện" phường 14 quận 3

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 23/2007/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 24/09/2007
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2007

Quyết định về phê duyệt Quy chế tổ chức vả hoạt động của 'Tổ Cán sự xã hộỉ tình nguyện " phường 13 quận 3

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 22/2007/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 24/09/2007
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2007

Quyết định về phê đuyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của"Tổ Cán sự xã hội tình nguyện " phường 11 quận 3

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 20/2007/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 24/09/2007
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2007

Quyết định về phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của 'Tổ Cán sự xã hội tình nguyện " phường 10 quận 3

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 79/2007/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 24/09/2007
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2007

Quyết định về phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của "Tổ Cán sự xã hội tình nguyện " phường 9 quận 3

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 18/2007/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 24/09/2007
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2007

Quyết định về phê đuyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của 'Tổ Cán sự xã hội tình nguyện " phường 8 quận 3

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 17/2007/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 24/09/2007
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2007

Quyết định về phê duyêt Quy chế tổ chức và hoạt động của "Tổ Cán sự xã hội tình nguyện " phường 6 quận 3

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 15/2007/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 24/09/2007
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2007

Quyết định về phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của "Tổ Cán sự xã hội tình nguyện " phường 5 quận 3

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 74/2007/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 24/09/2007
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2007

Quyết định về phê duyêt Quy chế tổ chức và hoạt động của 'Tổ Cán sự xã hội tình nguyện " phường 4 quận 3

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 13/2007/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 24/09/2007
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2007

Quyết định về phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của 'Tổ Cán sự xã hội tình nguỵện " phường 3 quận 3

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 12/2007/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 24/09/2007
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2007

Quyết định về phê đuyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của 'Tổ Cán sự xã hội tình nguyện " phường 2 quận 3

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 11/2007/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 24/09/2007
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2007

Quyết định về phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của 'Tổ Cán sự hộỉ tình nguyện " phường 1 quận 3

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 10/2007/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 24/09/2007
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2007
Văn bản được dẫn chiếu

Quyết định Về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Tổ Cán sự xã hội tình nguyện phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 749/2007/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 26/02/2007
 • Ngày có hiệu lực: 05/03/2007

Quyết định về ban hành Quy chế Tố chức và hoạt động của Tổ Cán sự xã hội tình nguyện phường Linh Tây, quận Thủ Đức

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 750/2007/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 26/02/2007
 • Ngày có hiệu lực: 05/03/2007

Quyết định Về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Tổ Cán sự xã hội tình nguyện phưòng Bình Chiểu, quận Thủ Đức

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 751/2007/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 26/02/2007
 • Ngày có hiệu lực: 05/03/2007

Quyết định về ban hành Quy chế Tố chức và hoạt động của Tố Cán sự xã hội tình nguyện phuòng Linh Đông, quận Thủ Đức

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 752/2007/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 26/02/2007
 • Ngày có hiệu lực: 05/03/2007

Quyết định về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Tổ Cán sự xã hội tình nguyện phường Linh Xuân, quận Thủ Đức

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1062/2007/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 02/04/2007
 • Ngày có hiệu lực: 09/04/2007

Quyết định Về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Tổ Cán sự xã hội tình nguyện phường Trường Thọ, quận Thủ Đức

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1063/2007/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 02/04/2007
 • Ngày có hiệu lực: 09/04/2007

Quyết định Về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Tổ Cán sự xã hội tình nguyện phường Tam Bình, quận Thủ Đức

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1314/2007/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 11/05/2007
 • Ngày có hiệu lực: 18/05/2007

Quyết định Về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Tổ Cán sự xã hội tình nguyện phường Tam Phú, quận Thủ Đức

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1442/2007/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 26/06/2007
 • Ngày có hiệu lực: 03/07/2007

Quyết định Về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Tổ Cán sự xã hội tình nguyện phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2245/2007/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 08/11/2007
 • Ngày có hiệu lực: 15/11/2007

Quyết định về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Tổ Cán sự xã hội tình nguyện phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 205/2008/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 25/01/2008
 • Ngày có hiệu lực: 01/02/2008