Quyết định 13/2012/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 10/07/2012
Tình trạng hiệu lực: Đã hết hiệu lực Ngày hiệu lực: 17/07/2012
Số, ký hiệu: 13/2012/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực: 17/11/2014
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận 12
Trích yếu: Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn Quận 12 (được ban hành theo Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Quận 12).
Lĩnh vực: Chính sách - Xã hội
Người ký:
Công báo: Số 42 - năm 2012

Văn bản liên quan

Văn bản công bố hết hiệu lực

Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 12 hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2014.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

  • Số hiệu: 332/QĐ-UBND
  • Ngày ban hành: 24/02/2015
  • Ngày có hiệu lực: 21/02/2015
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ

Quyết định v/v ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn Quận 12.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

  • Số hiệu: 07/2014/QĐ-UBND
  • Ngày ban hành: 10/11/2014
  • Ngày có hiệu lực: 17/11/2014