Điều chỉnh thời hạn thuê đất, thuê đất có mặt nước tại phường Tân Thuận Đông, quận 7 của Công ty TNHH Totalgaz Việt Nam | Kiện toàn và đổi tên Tổ Công tác xây dựng dự thảo quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình và nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh | Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Nước và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh đã được Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ VI (2018 - 2023) | Thành lập Trung tâm Báo chí thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông (gọi tắt là Trung tâm) | Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Tin học thành phố Hồ Chí Minh đã được Đại hội Đại biểu Hội Tin học thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VII (2018 - 2023) | Công ty TNHH Sơn Ga được chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp | Chương trình tiết kiệm điện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” | Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố | Điều chỉnh Quyết định số 3459/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố |

Quyết định 07/2014/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 10/11/2014
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 17/11/2014
Số, ký hiệu: 07/2014/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận 12
Trích yếu: V/v ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn Quận 12.
Lĩnh vực:
Người ký: NGUYỄN TOÀN THẮNG
Công báo: Số 75 + 76 - năm 2014

Văn bản liên quan

Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn Quận 12 (được ban hành theo Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Quận 12).

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 13/2012/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 10/07/2012
 • Ngày có hiệu lực: 17/07/2012
 • Số hiệu: 14/2011/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 14/11/2011
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản căn cứ

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 42/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 15/04/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2010

Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 39/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 27/04/2014
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 65/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 01/07/2014
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 07/2014/TT-BNV
 • Ngày ban hành: 29/08/2014
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Thi đua. Khen thưởng năm 2003
 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực: