Khoa học và Công nghệ

Lọc theo Cơ Quan Ban Hành:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
09-12-2009 Quyết định số 5625/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về duyệt đồ án quy hoạch chi tiết Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn II tỷ lệ 1/2000 tại quận 9. 09/12/2009
10-07-2009 Quyết định số 52/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 76/2007/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố. Hết hiệu lực từ 10/10/2017
24-12-2007 Chỉ thị số 30/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn quận - huyện thành phố Hồ Chí Minh. 03/01/2008
30-10-2007 Quyết định số 129/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách thành phố cho một số nội dung hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2007 - 2015. Hết hiệu lực từ 10/10/2016
16-05-2007 Quyết định số 76/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ thành phố Hồ Chí Minh. Hết hiệu lực từ 25/10/2017
18-04-2007 Quyết định số 62/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Sở Khoa học và Công nghệ thành phố. 28/04/2007