Quyết định 12/2016/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 14/04/2016
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần Ngày hiệu lực: 24/04/2016
Số, ký hiệu: 12/2016/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.
Lĩnh vực: Khoa học và Công nghệ
Người ký: Nguyễn Thành Phong
Công báo: Số 25 - năm 2016

Văn bản liên quan

Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 21/2009/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 12/03/2009
 • Ngày có hiệu lực: 22/03/2009
Văn bản căn cứ
 • Số hiệu: 24/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 04/04/2014
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV
 • Ngày ban hành: 15/10/2014
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Tổ chức chính quyền địa phương
 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản sửa đổi/ bổ sung/ đính chính

Quyết định sửa đổi, bổ sung Khoản 8, Điều 6 Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 32/2018/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 04/09/2018
 • Ngày có hiệu lực: 14/09/2018