Quyết định 48/2016/QĐ-UBND

Danh mục văn bản công bố hết hiệu lực (0)
Danh mục văn bản công bố bãi bỏ (0)
Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ (2)

Số: 3187/QĐ-UBND ngày 20/07/2007

Số: 1962/QĐ-UBND ngày 24/04/2015

Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ một phần (0)
Văn bản căn cứ văn bản này (0)
Văn bản căn cứ (11)

Số: 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014

Số: 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014

Số: 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15/10/2014

Số: 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/05/2014

Số: 09/2014/TT-BKHCN ngày 27/05/2014

Số: 10/2014/TT-BKHCN ngày 30/05/2014

Số: 11/2014/TT-BKHCN ngày 30/05/2014

Số: 04/2015/TT-BKHCN ngày 11/03/2015

Số: 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/04/2015

Số: Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015

Số: Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 ngày 18/06/2013

Văn bản dẫn chiếu (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ (0)
Văn bản công bố văn bản này hết hiệu lực (0)
Văn bản công bố bãi bỏ văn bản này (0)
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung (0)