Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4141/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng trụ sở Đảng ủy - Ủy ban nhân dân Phường Võ Thị Sáu | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4140/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo Trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4139/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4138/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư lắp đặt hệ thống Công nghệ thông tin Bệnh viện Nhân Ái. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4137/QĐ-UBND về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4136/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc của Cơ quan Đảng Ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4135/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng Kho Trung tâm hành chính quận Tân Phú | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4132/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng bến thủy nội địa Tắc Xuất - Cần Thạnh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4129/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp bờ bao kết hợp giao thông nông thôn rạch Ông Ngữ, Tổ 9, Khu phố 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4127/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo đường Thép Mới |

Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
24-07-2006 Quyết định số 25/2006/QĐ-UBND về ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ. Hết hiệu lực từ 29/06/2010
07-07-2006 Quyết định số 23/2006/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu biên chế cho các đơn vị sự nghiệp năm 2006. 14/07/2006
12-06-2006 Quyết định số 22/2006/QĐ-UBND về tạm giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư các công trình giao thông nông thôn và thiết chế văn hóa các xã, thị trấn năm 2006. 19/06/2006
09-02-2006 Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND Về việc: "Ban hành Quy chế quản lý môi trường vùng nuôi tôm tập trung trên địa bàn huyện Cần Giờ" Hết hiệu lực từ 13/05/2014
07-09-2005 Quyết định số 31/2005/QĐ-UBND Về việc : " Ban hành Quy trình thủ tục cải cách hành chính theo tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2000 Huyện Cần Giờ" 14/09/2005
25-10-2004 Quyết định số 56/2004/QĐ-UB Về viêc: " Phê duyệt và triển khai Đề án thu gom rác dân lập ở địa bàn huvện Cần Giờ " . 25/10/2004
11-10-1999 Chỉ thị số 03/1999/CT-UB Vể viêc : "Triển khai thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ theo Quyết định số 188/1999/QĐ.TTg ngày 17/9/1999 và Chỉ thị 29/1999/CT.UB.VX ngày 27/9/1999 của Ủy ban nhân dân thành phố" 11/10/1999
11-03-1998 Quyết định số 155/1998/QĐ-UB Về viêc : " Đỉều chỉnh địa giới hành chánh tách, thành lập ấp của các xã thuộc huyện Cần Giờ" 11/03/1998