Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2038/QĐ-UBND về chấm dứt chủ trương thực hiện dự án Đầu tư nâng cấp và vận hành các Trạm Y tế phường thuộc Quận 3 theo phương thức PPP | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2026/QĐ-UBND về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc Ban soạn thảo xây dựng Đề án | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1992/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án triển khai hình thức đấu giá trực tuyến trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1991/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông lĩnh vực lý lịch tư pháp và việc làm thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1990/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý nhà nước về quỹ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1987/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1978/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Củ Chi. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1974/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của quận Bình Thạnh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1970/QĐ-UBND về việc thành lấp Tổ Công tác dự án Giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1969/QĐ-UBND về điều chỉnh danh mục sách giáo khoa môn Lịch sử lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm học 2023 - 2024 |

Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
18-07-2006 Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2004 - 2009. 25/07/2006
12-07-2006 Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND về việc giải thể Trường Trung học cơ sở Lê Minh Xuân 2 thuộc Phòng Giáo dục huyện Bình Chánh. 19/07/2006
12-07-2006 Quyết định số 34/2006/QĐ-UBND về việc thành lập Trường Trung học cơ sở Tân Nhựt trực thuộc Phòng Giáo dục huyện Bình Chánh. 19/07/2006
12-07-2006 Quyết định số 33/2006/QĐ-UBND về việc thành lập Trường Tiểu học Trần Nhân Tôn trực thuộc Phòng Giáo dục huyện Bình Chánh. 19/07/2006
06-07-2006 Quyết định số 32/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Giáo dục huyện Bình Chánh. 13/07/2006
12-06-2006 Quyết định số 30/2006/QĐ-UBND về việc bổ sung việc ủy quyền cho Trưởng phòng Giáo dục được sử dụng con dấu Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ký cấp bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở. 19/06/2006
31-03-2006 Quyết định số 20/2006/QĐ-UBND V/v ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân huyện Bình Chánh 07/04/2006