Thông báo 945/TB-SGTCC

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Thông báo Ngày ban hành: 20/08/2007
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 20/08/2007
Số, ký hiệu: 945/TB-SGTCC Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Sở Giao thông - Công chính
Trích yếu: Về việc triển khai thực hiện quy định về vận tải khách bằng taxi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Lĩnh vực:
Người ký:
Công báo: Số 58 - năm 2007

Văn bản liên quan