Quyết định 6248/2019/QĐ-UBND

Danh mục văn bản công bố hết hiệu lực (0)
Danh mục văn bản công bố bãi bỏ (0)
Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ (1)

Số: 11/2011/QĐ-UBND ngày 29/09/2011

Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ một phần (0)
Văn bản căn cứ văn bản này (0)
Văn bản căn cứ (12)
Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Số: 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/04/2016

Số: 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015

Số: 108/2018/NĐ-CP ngày 23/08/2018

Số: 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015

Số: 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019

Số: 1111/QĐ-UBND ngày 25/11/2016

Số: Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015

Số: Luật Đầu tư ngày 26/11/2014

Số: Luật Xây dựng năm 2014 ngày 18/06/2014

Số: Luật Quy hoạch năm 2017 ngày 24/11/2017

Số: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 ngày 22/06/2015

Văn bản dẫn chiếu (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ (0)
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ một phần (0)
Văn bản công bố văn bản này hết hiệu lực (0)
Văn bản công bố bãi bỏ văn bản này (0)
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung (0)