Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 972/QĐ-UBND về bãi bỏ 23 Chỉ thị do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016 | Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 968/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú” của Thành phố Hồ Chí Minh, Lần thứ 16 - Năm 2023 | Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 967/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo (gồm 38 thành viên) và Tổ Giúp việc (gồm 40 thành viên ) thực hiện Kế hoạch sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 962/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu, các mặt hàng phục vụ học tập năm 2023 | Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 924/QĐ-UBND Về việc công bố hiện trạng rừng Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 | Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 919/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế Quận 5 trực thuộc Ủy ban nhân dân Quận 5 | Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 913/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường | Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 866/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Ẩm thực Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ I (2023 - 2028) | Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 864/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế Quận 1 trực thuộc Ủy ban nhân dân Quận 1 | Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 863/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Nhà Bè trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè |

Quyết định 46/2016/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 15/11/2016
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 25/11/2016
Số, ký hiệu: 46/2016/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực: 05/04/2023
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Ban hành Quy định về hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng, tồn trữ và vận chuyển hóa chất nguy hiểm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Lĩnh vực: Doanh nghiệp;An ninh - Trật tự - An toàn Xã hội
Người ký: Trần Vĩnh Tuyến
Công báo: Số 01 + 02 - năm 2017

Văn bản liên quan

Văn bản căn cứ
 • Số hiệu: 108/2008/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 07/10/2008
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 26/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 08/04/2011
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 104/2009/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 09/11/2009
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 163/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 12/11/2013
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 115/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 08/07/2016
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 79/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 31/07/2014
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 66/2014/TT-BCA
 • Ngày ban hành: 16/12/2014
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 28/2010/TT-BCT
 • Ngày ban hành: 28/06/2010
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 04/2012/TT-BCT
 • Ngày ban hành: 13/02/2012
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 44/2012/TT-BCT
 • Ngày ban hành: 28/12/2012
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 20/2013/TT-BCT
 • Ngày ban hành: 05/08/2013
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 42/2013/TT-BCT
 • Ngày ban hành: 31/12/2013
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 36/2014/TT-BCT
 • Ngày ban hành: 22/10/2014
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật sửa đổi, bổ sung Luật phòng Phòng cháy và chữa cháy năm 2013
 • Ngày ban hành: 22/11/2013
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Tổ chức chính quyền địa phương
 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Hóa chất
 • Ngày ban hành: 21/11/2007
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001
 • Ngày ban hành: 29/06/2001
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014
 • Ngày ban hành: 23/06/2014
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ

Quyết định Ban hành Quy định về quản lý hoạt động hóa chất nguy hiểm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 17/2023/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 23/03/2023
 • Ngày có hiệu lực: 05/04/2023