Quyết định 38/2013/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 22/10/2013
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 29/10/2013
Số, ký hiệu: 38/2013/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận 12
Trích yếu: Về việc ban hành Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.
Lĩnh vực:
Người ký: Trần Ngọc Hổ
Công báo: Số 65 - năm 2013

Văn bản liên quan

Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ

Quyết định Về việc ban hành Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 03/2008/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 07/03/2008
 • Ngày có hiệu lực: 14/03/2008
Văn bản căn cứ

Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 76/2009/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 15/09/2009
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 14/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 07/03/2012
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 17/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 19/02/2013
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 08/2013/TT-BNV
 • Ngày ban hành: 31/07/2013
 • Ngày có hiệu lực: