Quyết định 319/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 22/01/2016
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 22/01/2016
Số, ký hiệu: 319/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức
Trích yếu: Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức hết hiệu lực toàn bộ năm 2015.
Lĩnh vực:
Người ký: Huỳnh Thanh Nhân
Công báo: Số 13 - năm 2016

Văn bản liên quan

Danh mục văn bản công bố hết hiệu lực

Quyết định Về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Tổ Cán sự xã hội tình nguyện phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 749/2007/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 26/02/2007
 • Ngày có hiệu lực: 05/03/2007

Quyết định về ban hành Quy chế Tố chức và hoạt động của Tổ Cán sự xã hội tình nguyện phường Linh Tây, quận Thủ Đức

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 750/2007/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 26/02/2007
 • Ngày có hiệu lực: 05/03/2007

Quyết định Về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Tổ Cán sự xã hội tình nguyện phưòng Bình Chiểu, quận Thủ Đức

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 751/2007/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 26/02/2007
 • Ngày có hiệu lực: 05/03/2007

Quyết định về ban hành Quy chế Tố chức và hoạt động của Tố Cán sự xã hội tình nguyện phuòng Linh Đông, quận Thủ Đức

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 752/2007/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 26/02/2007
 • Ngày có hiệu lực: 05/03/2007

Quyết định về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Tổ Cán sự xã hội tình nguyện phường Linh Xuân, quận Thủ Đức

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1062/2007/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 02/04/2007
 • Ngày có hiệu lực: 09/04/2007

Quyết định Về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Tổ Cán sự xã hội tình nguyện phường Trường Thọ, quận Thủ Đức

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1063/2007/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 02/04/2007
 • Ngày có hiệu lực: 09/04/2007

Quyết định Về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Tổ Cán sự xã hội tình nguyện phường Tam Bình, quận Thủ Đức

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1314/2007/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 11/05/2007
 • Ngày có hiệu lực: 18/05/2007

Quyết định Về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Tổ Cán sự xã hội tình nguyện phường Tam Phú, quận Thủ Đức

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1442/2007/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 26/06/2007
 • Ngày có hiệu lực: 03/07/2007

Quyết định V/v Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Trung cấp nghề Thủ Đức

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2033/2007/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 03/10/2007
 • Ngày có hiệu lực: 10/10/2007

Quyết định Về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Tổ Cán sự xã hội tình nguyện phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2245/2007/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 08/11/2007
 • Ngày có hiệu lực: 15/11/2007

Quyết định về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Tổ Cán sự xã hội tình nguyện phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 205/2008/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 25/01/2008
 • Ngày có hiệu lực: 01/02/2008
Văn bản căn cứ

Nghị định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 40/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 12/04/2010
 • Ngày có hiệu lực: 12/04/2010

Quyết định ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 75/2011/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 21/11/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/12/2011

Quyết định ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Tân Bình.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 04/2012/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 27/06/2012
 • Ngày có hiệu lực: 04/07/2012

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2004

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2004
 • Ngày ban hành: 03/12/2004
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2005
 • Số hiệu: Luật Tổ chức chính quyền địa phương
 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: