Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ làm công tác cải cách hành chính ở các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2015/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghiệp Sài Gòn thuộc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ làm công tác cải cách hành chính ở các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1982/QĐ-UBND về thay đổi thành viên Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Ban Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 2325/KH-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1969/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Ban Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cấp Tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1969/QĐ-UBND về việc điều chỉnh thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1966/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 3 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1961/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 01 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1964/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 07 thủ tục hành chính lĩnh vực Y, Dược cổ truyền thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1952/QĐ-UBND về công nhận Trường Mầm non 19/5, Quận 7 là trường thực hiện chương trình chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế”. |

Quyết định 3036/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 20/06/2014
Tình trạng hiệu lực: Đã hết hiệu lực Ngày hiệu lực: 20/06/2014
Số, ký hiệu: 3036/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực: 28/03/2022
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Về tiêu chí Trường tiên tiến, theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Lĩnh vực:
Người ký: Hứa Ngọc Thuận
Công báo: Số 38 - năm 2014

Văn bản liên quan

Văn bản căn cứ

Nghị định quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 115/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 24/12/2010
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2011

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 01/2007/QĐ-BGDĐT
 • Ngày ban hành: 02/01/2007
 • Ngày có hiệu lực:

Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003
 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 14/2008/QĐ-BGDĐT
 • Ngày ban hành: 07/04/2008
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 41/2010/TT-BGDĐT
 • Ngày ban hành: 30/12/2010
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 12/2011/TT-BGDĐT
 • Ngày ban hành: 28/03/2011
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 54/2011/TT-BGDĐT
 • Ngày ban hành: 15/11/2011
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 14/2009/TT-BGDĐT
 • Ngày ban hành: 28/05/2009
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Giáo dục
 • Ngày ban hành: 14/06/2005
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ

Quyết định ban hành Quy định về tiêu chí công nhận trường thực hiện chương trình chất lượng cao "Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế" tại Thành phố Hồ Chí Minh

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 07/2022/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 18/03/2022
 • Ngày có hiệu lực: 28/03/2022
Văn bản căn cứ văn bản này

Quyết định về phê duyệt Đề án xây dựng Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hiền, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du thực hiện Trường tiên tiến, theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế theo Quyết định số 3036/QĐ- UBND ngày 20 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố từ năm học 2015 - 2016.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 3968/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 13/08/2015
 • Ngày có hiệu lực: 13/08/2015