Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2038/QĐ-UBND về chấm dứt chủ trương thực hiện dự án Đầu tư nâng cấp và vận hành các Trạm Y tế phường thuộc Quận 3 theo phương thức PPP | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2026/QĐ-UBND về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc Ban soạn thảo xây dựng Đề án | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1992/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án triển khai hình thức đấu giá trực tuyến trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1991/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông lĩnh vực lý lịch tư pháp và việc làm thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1990/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý nhà nước về quỹ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1987/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1978/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Củ Chi. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1974/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của quận Bình Thạnh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1970/QĐ-UBND về việc thành lấp Tổ Công tác dự án Giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1969/QĐ-UBND về điều chỉnh danh mục sách giáo khoa môn Lịch sử lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm học 2023 - 2024 |

Quyết định 3036/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 20/06/2014
Tình trạng hiệu lực: Đã hết hiệu lực Ngày hiệu lực: 20/06/2014
Số, ký hiệu: 3036/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực: 28/03/2022
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Về tiêu chí Trường tiên tiến, theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Lĩnh vực:
Người ký: Hứa Ngọc Thuận
Công báo: Số 38 - năm 2014

Văn bản liên quan

Văn bản căn cứ

Nghị định quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 115/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 24/12/2010
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2011

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 01/2007/QĐ-BGDĐT
 • Ngày ban hành: 02/01/2007
 • Ngày có hiệu lực:

Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003
 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 14/2008/QĐ-BGDĐT
 • Ngày ban hành: 07/04/2008
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 41/2010/TT-BGDĐT
 • Ngày ban hành: 30/12/2010
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 12/2011/TT-BGDĐT
 • Ngày ban hành: 28/03/2011
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 54/2011/TT-BGDĐT
 • Ngày ban hành: 15/11/2011
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 14/2009/TT-BGDĐT
 • Ngày ban hành: 28/05/2009
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Giáo dục
 • Ngày ban hành: 14/06/2005
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ

Quyết định ban hành Quy định về tiêu chí công nhận trường thực hiện chương trình chất lượng cao "Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế" tại Thành phố Hồ Chí Minh

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 07/2022/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 18/03/2022
 • Ngày có hiệu lực: 28/03/2022
Văn bản căn cứ văn bản này

Quyết định về phê duyệt Đề án xây dựng Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hiền, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du thực hiện Trường tiên tiến, theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế theo Quyết định số 3036/QĐ- UBND ngày 20 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố từ năm học 2015 - 2016.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 3968/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 13/08/2015
 • Ngày có hiệu lực: 13/08/2015