Quyết định 30/2017/QĐ-UBND

Danh mục văn bản công bố hết hiệu lực (0)
Danh mục văn bản công bố bãi bỏ (0)
Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ (0)
Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ một phần (0)
Văn bản căn cứ văn bản này (0)
Văn bản căn cứ (10)

Số: 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014

Số: 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014

Số: 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014

Số: 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014

Số: 47/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014

Số: 104/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014

Số: 36/2014/NĐ-CP ngày 30/06/2014

Số: 87/2016/TTLT-BTNMT ngày 22/06/2016

Số: Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015

Số: Luật Đất đai năm 2013 ngày 29/11/2013

Văn bản dẫn chiếu (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ (0)
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ một phần (0)
Văn bản công bố văn bản này hết hiệu lực (0)
Văn bản công bố bãi bỏ văn bản này (0)