Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. | Kế hoạch triển khai Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị | Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2018 - 2020. | Kế hoạch đẩy mạnh thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020. | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở (diện tích 211.870,8 m²) tại phường Phú Hữu, quận 9 | Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 chỉnh trang khu dân cư khu phố 1, 2, 3, 4, phường Phước Long A, quận 9 | Điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn | Điều chỉnh Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Bến Thành |

Quyết định 22/2015/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 15/05/2015
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 25/05/2015
Số, ký hiệu: 22/2015/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Về sửa đổi, bổ sung quy định hạn mức vốn vay cho đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại Quỹ Phát tnển nhà ở Thành phố để tạo lập nhà ở.
Lĩnh vực: Tài chính - Ngân sách - Ngân hàng;Nhà ở
Người ký: NGUYỄN HỮU TÍN
Công báo: Số 31 - năm 2015

Văn bản liên quan

Văn bản bị sửa đổi/ bổ sung/ được đính chính

Quyết định về sửa đổi, bổ sung quy định điều kiện cho đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại Quỹ Phát triển nhà ở thành phố để tạo lập nhà ở.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 91/2006/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 22/06/2006
 • Ngày có hiệu lực: 02/07/2006

Quyết định về sửa đổi, bổ sung quy định hạn mức vốn vay cho đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại Quỹ Phát triển nhà ở thành phố để tạo lập nhà ở.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 74/2010/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 07/10/2010
 • Ngày có hiệu lực: 17/10/2010
 • Số hiệu: 3891/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 05/08/2005
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 5213/UBND-ĐT
 • Ngày ban hành: 24/08/2005
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản căn cứ

Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 128/2005/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 26/07/2005
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 3823/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 04/08/2004
 • Ngày có hiệu lực: