Quyết định 22/2015/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 15/05/2015
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 25/05/2015
Số, ký hiệu: 22/2015/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Về sửa đổi, bổ sung quy định hạn mức vốn vay cho đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại Quỹ Phát tnển nhà ở Thành phố để tạo lập nhà ở.
Lĩnh vực: Tài chính - Ngân sách - Ngân hàng;Nhà ở
Người ký: NGUYỄN HỮU TÍN
Công báo: Số 31 - năm 2015

Văn bản liên quan

Văn bản bị sửa đổi/ bổ sung/ được đính chính

Quyết định về sửa đổi, bổ sung quy định điều kiện cho đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại Quỹ Phát triển nhà ở thành phố để tạo lập nhà ở.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 91/2006/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 22/06/2006
 • Ngày có hiệu lực: 02/07/2006

Quyết định về sửa đổi, bổ sung quy định hạn mức vốn vay cho đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại Quỹ Phát triển nhà ở thành phố để tạo lập nhà ở.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 74/2010/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 07/10/2010
 • Ngày có hiệu lực: 17/10/2010
 • Số hiệu: 3891/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 05/08/2005
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 5213/UBND-ĐT
 • Ngày ban hành: 24/08/2005
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản căn cứ

Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 128/2005/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 26/07/2005
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 3823/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 04/08/2004
 • Ngày có hiệu lực: