Quyết định 1721/2007/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 09/08/2007
Tình trạng hiệu lực: Đã hết hiệu lực Ngày hiệu lực: 16/08/2007
Số, ký hiệu: 1721/2007/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực: 23/01/2017
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức
Trích yếu: Về ban hành Quy chế tố chức và hoat động của Trung tâm Y tế Dự phòng quận Thủ Đức.
Lĩnh vực:
Người ký: Trần Công Lý
Công báo:

Văn bản liên quan

Văn bản căn cứ

Quyết định về việc ban hành “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế dự phòng huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh”.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 26/2005/QĐ-BYT
 • Ngày ban hành: 09/09/2005
 • Ngày có hiệu lực:

Quyết định về thành lập Trung tâm Y tế Dự phòng quận Thủ Đức trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 31/2007/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 23/02/2007
 • Ngày có hiệu lực: 05/03/2007

Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản dẫn chiếu
 • Số hiệu: 164/TTr-NV
 • Ngày ban hành: 09/08/2007
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản công bố bãi bỏ

Quyết định về việc bãi bỏ văn bản

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 01/2017/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 16/01/2017
 • Ngày có hiệu lực: 23/01/2017