Quyết định 12/2009/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 27/04/2009
Tình trạng hiệu lực: Đã hết hiệu lực Ngày hiệu lực: 04/05/2009
Số, ký hiệu: 12/2009/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực: 19/01/2017
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận 9
Trích yếu: Về việc đổi tên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận thành Văn phòng Ủy ban nhân dân quận.
Lĩnh vực:
Người ký:
Công báo: Số 62 - năm 2009

Văn bản liên quan

Văn bản công bố bãi bỏ

Quyết định v/v bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Quận 9.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

  • Số hiệu: 01/2017/QĐ-UBND
  • Ngày ban hành: 12/01/2017
  • Ngày có hiệu lực: 19/01/2017