Quyết định 06/2013/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 08/10/2013
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 15/10/2013
Số, ký hiệu: 06/2013/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi
Trích yếu: Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị huyện Củ Chi.
Lĩnh vực:
Người ký: Lê Minh Tấn
Công báo: Số 64 - năm 2013

Văn bản liên quan

Văn bản căn cứ

Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 14/2008/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 04/02/2008
 • Ngày có hiệu lực:

Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân cấp xã về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 20/2008/TTLT-BXD-BNV
 • Ngày ban hành: 16/12/2008
 • Ngày có hiệu lực:

Quyết định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 41/2008/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 20/05/2008
 • Ngày có hiệu lực: 30/05/2008

Quyết định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 62/2010/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 01/09/2010
 • Ngày có hiệu lực: 11/09/2010

Quyết định ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị quận - huyện.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 79/2010/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 15/11/2010
 • Ngày có hiệu lực: 25/11/2010

Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 12/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 26/02/2013
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 12/2008/TTLT-BGTVT-BNV
 • Ngày ban hành: 05/12/2008
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 8079/2010/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 01/10/2010
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 4940/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 27/05/2013
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 6592/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 04/07/2013
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản dẫn chiếu
 • Số hiệu: 406/TP
 • Ngày ban hành: 27/09/2013
 • Ngày có hiệu lực: