Quyết định 05/2013/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 11/09/2013
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 18/09/2013
Số, ký hiệu: 05/2013/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi
Trích yếu: Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Truyền thanh huyện Củ Chi.
Lĩnh vực:
Người ký: Lê Minh Tấn
Công báo: Số 55 - năm 2013

Văn bản liên quan

Văn bản căn cứ

Nghị định quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 43/2006/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 25/04/2006
 • Ngày có hiệu lực:

Nghị định quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 41/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 08/05/2012
 • Ngày có hiệu lực: 25/06/2012

Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực:

Luật luật viên chức.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: Luật Viên chức
 • Ngày ban hành: 15/11/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2012

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 71/2006/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 09/08/2006
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 113/2007/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 24/09/2007
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV
 • Ngày ban hành: 27/07/2010
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 329/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 30/09/1985
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 373/TP
 • Ngày ban hành: 05/09/2013
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 817/TTr-PNV
 • Ngày ban hành: 10/09/2013
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản dẫn chiếu
 • Số hiệu: 22/CV-ĐTT
 • Ngày ban hành: 20/08/2013
 • Ngày có hiệu lực: