Quyết định 04/2014/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 20/11/2014
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 27/11/2014
Số, ký hiệu: 04/2014/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi
Trích yếu: Về ban hành quy định quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài.
Lĩnh vực:
Người ký: Lê Minh Tấn
Công báo: Số 01 + 02 - năm 2015

Văn bản liên quan

Văn bản căn cứ

Quyết định về ban hành quy định quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 05/2013/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 22/01/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/02/2013

Quyết định về ủy quyền xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 22/2013/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 01/07/2013
 • Ngày có hiệu lực: 11/07/2013

Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 21-CT/TW
 • Ngày ban hành: 21/12/2012
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 136/2007/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 17/08/2007
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 65/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 06/09/2012
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 29/2007/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 11/12/2007
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 58/2012/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 24/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: