Quyết định 03/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 06/01/2015
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 06/01/2015
Số, ký hiệu: 03/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Về Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Thành phố, chương trình công tác của Ủy ban nhân dân Thành phố năm 2015.
Lĩnh vực:
Người ký: Lê Hoàng Quân
Công báo: Số 12 - năm 2015

Văn bản liên quan

Văn bản căn cứ

Nghị quyết về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2015.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 16/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 10/12/2014
 • Ngày có hiệu lực: 10/12/2014

Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2015.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 28/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 12/12/2014
 • Ngày có hiệu lực: 12/12/2014

Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Thành phố năm 2015.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 01/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 05/01/2015
 • Ngày có hiệu lực: 05/01/2015

Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 01/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 03/01/2015
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản căn cứ văn bản này

Quyết định ban hành kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và ngân sách huyện năm 2015; Chương trình công tác của UBND huyện năm 2015.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 01/2015/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 09/03/2015
 • Ngày có hiệu lực: 16/03/2015

Quyết định phê duyệt đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí dự án Quy hoạch phát triển hoa, cây kiểng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 391/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 02/02/2016
 • Ngày có hiệu lực: 02/02/2016

Quyết định phê duyệt chương trình quản lý, kiểm tra, kiểm soát lâm sản trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 - 2020.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 758/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 26/02/2016
 • Ngày có hiệu lực: 26/02/2016

Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển cá cảnh trên đia bàn Thành phố Hồ Chí Mỉnh giai đoạn 2016 -2020.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1548/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 02/04/2016
 • Ngày có hiệu lực: 02/04/2016