Quyết định 03/2014/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 09/07/2014
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 16/07/2014
Số, ký hiệu: 03/2014/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi
Trích yếu: Ban hành Quy chế Văn hóa công sở tại Ủy ban nhân dân huyện, các phòng ban chuyên môn và Ủy ban nhân dân 21 xã, thị trấn thuộc huyện Củ Chi.
Lĩnh vực:
Người ký: Lê Minh Tấn
Công báo: Số 56 - năm 2014

Văn bản liên quan

Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ

Quyết định ban hành Quy chế Văn hóa công sở tại Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân 21 xã - thị trấn thuộc huyện Củ Chi.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 05/2012/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 12/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 19/12/2012
Văn bản căn cứ

Nghị quyết về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 26/2008/QH12
 • Ngày ban hành: 15/11/2008
 • Ngày có hiệu lực:

Chỉ thị về tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 10/2013/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 20/06/2013
 • Ngày có hiệu lực: 20/06/2013

Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 725/2009/UBTVQH12
 • Ngày ban hành: 16/11/2009
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 129/2007/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 02/08/2007
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Cán bộ, công chức
 • Ngày ban hành: 13/11/2008
 • Ngày có hiệu lực: