Quyết định 02/2014/QĐ-UBND

Danh mục văn bản công bố hết hiệu lực (0)
Danh mục văn bản công bố bãi bỏ (0)
Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ (1)

Số: 6592/QĐ-UBND ngày 04/07/2013

Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ một phần (0)
Văn bản căn cứ văn bản này (0)
Văn bản căn cứ (8)
Quyết định số 55/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị quận - huyện. Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

Số: 81/2013/NĐ-CP ngày 19/07/2013

Số: 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013

Số: 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013

Số: 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013

Số: 4940/QĐ-UBND ngày 27/05/2013

Số: Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/06/2012

Văn bản dẫn chiếu (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ (0)
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ một phần (0)
Văn bản công bố văn bản này hết hiệu lực (0)
Văn bản công bố bãi bỏ văn bản này (0)
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung (0)