Quyết định 01/2014/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 20/02/2014
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 27/02/2014
Số, ký hiệu: 01/2014/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi
Trích yếu: Ban hành kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát tnển kmh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và ngân sách huyện năm 2014; Chương trình công tác của UBND huyện năm 2014.
Lĩnh vực:
Người ký: Lê Minh Tấn
Công báo: Số 20 - năm 2014

Văn bản liên quan

Văn bản căn cứ

Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

  • Số hiệu: Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
  • Ngày ban hành: 26/11/2003
  • Ngày có hiệu lực:
  • Số hiệu: 20-NQ/HU
  • Ngày ban hành: 30/12/2013
  • Ngày có hiệu lực:
  • Số hiệu: 33-CTr/HU
  • Ngày ban hành: 02/01/2014
  • Ngày có hiệu lực: