Hướng dẫn 411/HD-UBDSGĐTE

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Hướng dẫn Ngày ban hành: 25/09/2006
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 25/09/2006
Số, ký hiệu: 411/HD-UBDSGĐTE Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thành phố
Trích yếu: Thi hành Quyết định số 87/2006/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về chính sách Dân số và Kế hoạch hóa gia đình (giai đoạn 2006 - 2010).
Lĩnh vực:
Người ký:
Công báo: Số 39 - năm 2006

Văn bản liên quan