Hướng dẫn 1486/HD-SGTVT

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Hướng dẫn Ngày ban hành: 18/04/2014
Tình trạng hiệu lực: Đã hết hiệu lực Ngày hiệu lực: 18/04/2014
Số, ký hiệu: 1486/HD-SGTVT Ngày hết hiệu lực: 12/11/2018
Cơ quan ban hành: Sở Giao thông Vận tải
Trích yếu: Thực hiện một số nội dung của Quy định về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Lĩnh vực:
Người ký: Bùi Xuân Cường
Công báo: Số 32 - năm 2014

Văn bản liên quan

Văn bản dẫn chiếu

Quyết định ban hành Quy định về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Mỉnh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 09/2014/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 20/02/2014
 • Ngày có hiệu lực: 02/03/2014

Quyết định về sửa đổi, bổ sung Quy định về đào đường và tái lập mặt đường khi xây lắp các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, ban hành kèm theo Quyết định số 145/2002/QĐ-UB ngày 09 tháng 12 năm 2002 và Quyết định số 60/2004/QĐ-UB ngày 17 tháng 3 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 47/2005/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 24/03/2005
 • Ngày có hiệu lực: 08/04/2005

Quyết định về điều chỉnh bổ sung “Quy định về đào đường và tái lập mặt đường khi xây lắp các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” ban hành kèm theo Quyết định số 145/2002/QĐ-UB ngày 09 tháng 12 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 60/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 17/03/2004
 • Ngày có hiệu lực: 17/03/2004

Quyết định về ban hành Quy định quản lý, bảo vệ công trình thoát nước công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 185/2006/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 29/12/2006
 • Ngày có hiệu lực: 08/01/2007

Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2014.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 38/2013/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 12/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 22/12/2013
 • Số hiệu: 145/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 09/12/2002
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quy định về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 6460/HD-SGTVT
 • Ngày ban hành: 12/11/2018
 • Ngày có hiệu lực: 12/11/2018