Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Trung tâm Thể dục thể thao Thống Nhất | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Trung tâm Dịch vụ Thể dục thể thao | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà Thi đấu Thể dục thể thao Phú Thọ | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Trung tâm Ca nhạc nhẹ thành phố | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà hát Kịch thành phố | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà hát Ca múa nhạc Dân tộc Bông Sen | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà hát Giao hưởng - Nhạc, Vũ kịch | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật |

Chỉ thị 18/2013/CT-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Chỉ thị Ngày ban hành: 16/06/2013
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 23/06/2013
Số, ký hiệu: 18/2013/CT-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận 12
Trích yếu: Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin.
Lĩnh vực: Chính sách - Xã hội
Người ký: Trần Ngọc Hổ
Công báo: Số 31 - năm 2013

Văn bản liên quan

Văn bản dẫn chiếu

Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 80/2011/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 16/12/2011
 • Ngày có hiệu lực: 26/12/2011

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 4933/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 25/09/2012
 • Ngày có hiệu lực: 25/09/2012
 • Số hiệu: 36-KH/QU
 • Ngày ban hành: 08/06/2011
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 219/KH-UBND
 • Ngày ban hành: 27/09/2011
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 4043/UBND-NV
 • Ngày ban hành: 05/10/2012
 • Ngày có hiệu lực: