Chỉ thị 13/2011/CT-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Chỉ thị Ngày ban hành: 09/04/2011
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 19/04/2011
Số, ký hiệu: 13/2011/CT-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Về việc phân công trách nhiệm quản lý hoạt động của các doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 69/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.
Lĩnh vực: Khoa học và Công nghệ;Nông nghiệp - Nông thôn
Người ký:
Công báo: Số 28 - năm 2011

Văn bản liên quan