Chỉ thị 01/2014/CT-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Chỉ thị Ngày ban hành: 04/08/2014
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 11/08/2014
Số, ký hiệu: 01/2014/CT-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi
Trích yếu: Về triển khai các giải pháp chủ yếu tập trung hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu về kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2014.
Lĩnh vực:
Người ký: Lê Minh Tấn
Công báo: Số 51 - năm 2014

Văn bản liên quan