Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5116/QĐ-UBND về cho phép mở Cơ sở số 2 Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nam Việt | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5449/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Trưởng ban Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên Công trình Cầu phà | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5447/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Trưởng ban Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên Dệt may Gia Định thuộc Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5448/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Trưởng ban Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên Công trình Giao thông Sài Gòn thuộc Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5456/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố năm 2020 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5107/QĐ-UBND về thay đổi thành viên và bổ sung nhiệm vụ Hội đồng và Tổ Công tác giúp việc Hội đồng thẩm định định mức kinh tế - kỹ thuật | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5111/QĐ-UBND về việc phê duyệt 62 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Giao thông vận tải. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5446/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Trưởng ban Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ xuất khẩu lao động và Chuyên gia thuộc Công ty Đầu tư Tài chính nhà nướ | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5445/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Trưởng ban Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên Chiếu sáng công cộng | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5444/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Trưởng ban Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn |

Tổ chức lại “Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ và Bệnh viện huyện Cần Giờ

Ngày 20/9/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3982/QĐ-UBND vtổ chức lại “Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ và Bệnh viện huyện Cần Giờ trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ” thành “Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ trực thuộc Sở Y tế”. Nội dung nhhư sau:

Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế. Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc, Ngân hàng nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trụ sở làm việc của Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ:

- Trụ sở chính: Đường Lương Văn Nho, khu phố Miễu Ba, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ.

- Các trụ sở khác:

+ Trụ sở tại đường Tam Thôn Hiệp, ấp An Nghĩa, xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ.

+ Trụ sở của 7 Trạm y tế tại 7 xã, thị trấn.

+ Trụ sở Điểm Y tế tại ấp Thiềng Liềng, xã Thạnh An, huyện Cần Giờ.

Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế; chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị y tế tuyến Thành phố, Trung ương và chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ theo quy định của pháp luật. 

Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ  được xếp hạng tạm thời hạng III (theo quy định tại Khoản 11 Điều 22 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế), thời gian giữ hạng cho đến khi có quy định mới thay thế Thông tư số 23/2005/TT-BYT ngày 25 tháng 8 năm 2005 của Bộ Y tế.

Lê Tùng