Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3425/QĐ-UBND về công nhận Trường Tiểu học Đống Đa, quận Tân Bình đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3426/QĐ-UBND về công nhận Trường Tiểu học An Lạc 3, quận Bình Tân đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3427/QĐ-UBND về công nhận Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Tố, Quận 10 đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3428/QĐ-UBND về công nhận Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3437/QĐ-UBND về duyệt đồ án quy hoạch phân khu (điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư giáp đường Kha Vạn Cân, phường Linh Tây - Linh Chiểu, quận Thủ Đức | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3438/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) khu dân cư Xóm Mới 2, phường Phước Long B, Quận 9 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3439/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư đường Hồ Văn Tư, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3440/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu biệt thự Làng Đại học, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3455/QĐ-UBND về cập nhật, bổ sung, điều chỉnh Quyết định số 5087/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3086/QĐ-UBND về duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật Trung tâm điều hành đô thị thông minh |

Thành lập Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lê Thánh Tông

Ngày 16/8/2019, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số  3471/QĐ-UBND Về cho phép thành lập Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lê Thánh Tông, nội dung cụ thể như sau:

- Trụ sở của Trường đặt tại:  Số 68 đường N1, Khu đô thị Celadon City, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh

- Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lê Thánh Tông là đơn vị sự nghiệp ngoài công lập (loại hình tư thục), có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của nhà nước.

Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lê Thánh Tông chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

Ngày 15/8/2019, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 3456/QĐ-UBND về gia hạn sử dụng đất cho Công ty TNHH Hong Won tại xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, nội dung cụ thể như sau:

Chấp thuận cho Công ty TNHH Hong Wong được tiếp tục sử dụng khu đất có diện tích 4.051m2 tại xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi để sử dụng vào mục đích sản xuất theo Quyết định chủ trương đầu tư số 6552/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND thành phố và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 5486511799 chứng nhận lần đầu ngày 29 tháng 12 năm 2017 do Sở Kế hoạch Đầu tư cấp.

Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất và thu tiền thuê đất hàng năm.

Thời hạn sử dụng đất: từ ngày 10 tháng 5 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Lê Tùng