Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nghĩa trang Đa phước giai đoạn 2

Ngày 11/3/2014, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1110/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nghĩa trang Đa phước giai đoạn 2, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, cụ thể như sau:

* Vị trí, phạm vi ranh giới, diện tích, tính chất khu vực quy hoạch:

- Vị trí khu vực quy hoạch: thuộc Khu Liên hợp xử lý chất thải rắn và nghĩa trang Đa Phước, thuộc xã Đa Phước, huyện Bình Chánh.   

- Giới hạn khu vực quy hoạch như sau:

+ Phía Bắc: giáp khu đất dự trữ phát triển trong quy hoạch sử dụng đất của khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước (gần rạch Chiếu).

+ Phía Nam: giáp đường vào nghĩa trang Đa Phước và khu xử lý rác của Công ty TNHH Xử lý chất thải rắn Việt Nam.

+ Phía Đông: giáp rạch Ngã Cạy và khu đất của công ty xử lý chất thải rắn hầm cầu Hòa Bình và khu đất của Công ty TNHH Một thành viên thoát nước đô thị Thành phố.

+ Phía Tây: giáp khu dân cư hiện hữu dọc theo Quốc lộ 50.

- Tổng diện tích khu vực quy hoạch: 60,6443 ha.

- Tính chất của khu vực quy hoạch: khu nghĩa trang mai táng tổng hợp (chôn một lần và cải táng).

* Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật:

1. Giao thông:

- Đường nối với Quốc lộ 50 đảm bảo liên hệ giữa khu nghĩa trang Đa Phước với Quốc lộ 50. Đây là đường trục chính vào khu nghĩa trang.

- Đường chính đảm bảo liên hệ giữa các khu chức năng, công trình phụ trợ với mạng lưới giao thông bên ngoài.

- Đường nhánh, nội bộ chủ yếu phục vụ giao thông nội bộ khu chức năng trong phạm vi nghĩa trang nối với đường chính.

- Lối đi chủ yếu phục vụ giao thông bộ trong phạm vi các lô mộ.

2. Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng:

- Cao độ xây dựng Hxd ≥ 2.00m (Hệ VN2000), tính đến phần thấp nhất ở mép đường.

- Nguồn thoát nước: thoát vào kênh rạch xung quanh.

- Cao độ san nền khu nghĩa trang đảm bảo không bị ảnh hưởng do chế độ thủy triều và của mực nước ngầm cao nhất.

3. Cấp nước:

- Nguồn nước cấp của khu nghĩa trang:

+ Giai đoạn đầu: sử dụng nước giếng khoan thông qua hệ thống xử lý.

+ Giai đoạn sau: đấu nối với đường ống cấp nước theo quy hoạch chung Khu xử lý chất thải rắn và nghĩa trang Đa Phước.

4. Thoát nước thải và xử lý chất thải rắn:

Sử dụng hệ thống thoát nước thải riêng biệt. Xây dựng hệ thống cống ngầm thoát nước thải để thu gom và đưa về khu xử lý bên trong nghĩa trang.

5. Cấp điện và chiếu sáng đường phố:

 Nguồn cấp điện được lấy từ trạm biến áp khu vực hoặc lắp đặt mới.

6. Đánh giá môi trường chiến lược:

- Đánh giá hiện trạng môi trường về điều kiện địa hình; điều kiện tự nhiên; chất thải rắn, nước thải, tiếng ồn (nếu có); các vấn đề xã hội, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên.

- Phân tích, dự báo những tác động tích cực và tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường; đề xuất hệ thống các tiêu chí bảo vệ môi trường để đưa ra các giải pháp quy hoạch không gian và hạ tầng kỹ thuật tối ưu cho khu vực quy hoạch.

- Đề ra các giải pháp giảm thiểu, khắc phục tác động đối với dân cư, cảnh quan thiên nhiên; không khí, tiếng ồn khi triển khai thực hiện quy hoạch đô thị.

- Lập kế hoạch giám sát môi trường về kỹ thuật, quản lý và quan trắc môi trường.

 

Nguyên Ngân