Kế hoạch thực hiện Quyết định số 200/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phê duyệt Đề án kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020” | Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá Thành phố Hồ Chí Minh | Kiện toàn Tổ công tác về thẩm định và thương thảo chi phí tư vấn lập dự án và thiết kế nước ngoài các dự án trọng điểm của ngành y tế Thành phố | Quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, tầm nhìn 2030 | Kế hoạch ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ đến năm 2020 | Quy chế bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | Kiện toàn Ban An toàn giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, gồm 23 thành viên | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch số 3901/KH-UBND ngày 09/7/2015 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch số 3874/KH-UBND ngày 08/7/2015 | Quy định về hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và định mức chi phí lập, thẩm định, công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu |

Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị Khu dân cư đường Đặng Văn Bi

 

Ngày 11/8/2010, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 3477/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) Khu dân cư đường Đặng Văn Bi (một phần khu phố 5 và 6), phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, cụ thể như sau:


- Quy mô khu vực quy hoạch là 79,64ha.


- Vị trí và giới hạn phạm vi quy hoạch: khu vực nghiên cứu quy hoạch thuộc một phần khu phố 5 và 6, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức. Ranh giới khu vực quy hoạch được xác định bởi: phía Đông Bắc giáp đường Đặng Văn Bi, phía Đông Nam giáp Xa lộ Hà Nội, phía Tây Bắc giáp khu dân cư hiện hữu, phía Tây Nam giáp đường Vành đai trong - quy hoạch dự phóng.


- Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

 

STT
Loại chỉ tiêu
Đơn vị tính
Chỉ tiêu
Ghi chú
A
Các chỉ tiêu sử dụng đất
 
Đất đơn vị ở
m2/ng
43,64
 
+ Đất nhóm nhà ở
m2/ng
30,1
Tính trung bình trên toàn khu vực đồ án, đối với từng loại hình nhà ở cần phân bổ chỉ tiêu đất nhóm ở phù hợp khi lập đồ án.
+ Đất công trình dịch vụ công cộng cấp đơn vị ở:
* Đất công trình giáo dục mầm non và phổ thông cơ sở.
* Đất công trình công trình dịch vụ công cộng cấp đơn vị ở còn lại (văn hóa-thể dục thể thao, y tế…).
m2/ng
4,19
 
2,7
 
 
1,49
 
+ Đất cây xanh sử dụng công cộng
m2/ng
2,18
 
+ Đất giao thông
m2/ng
7,17
Tính đến đường cấp phân khu vực (lộ giới ≥ 13m)
B
Chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc
 
- Quy mô dân số dự kiến
người
16.000
 
- Mật độ xây dựng
%
30 – 40
 
- Tầng cao xây dựng
Tầng
1 – 30
 
 
Hệ số sử dụng đất
 
1 – 2
 
C
Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật
 
+ Tiêu chuẩn cấp nước
lít/người/ngày đêm
200
 
+ Tiêu chuẩn thoát nước
lít/người/ngày đêm
200
 
+ Tiêu chuẩn cấp điện
kwh/người/năm
2.000 - 3.000
 
+ Tiêu chuẩn rác thải và vệ sinh môi trường
kg/người/ngày đêm
1- 1,5
 
 

 

Lam Điền