Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2449/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Quản lý Đề án Quản lý | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2447/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2442/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 35 thủ tục hành chính | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2426/QĐ-UBND về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2424/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2421/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2420/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ điều tiết, phường An Lạc, quận Bình Tân | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2418/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2416/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Quần vợt - Pickleball Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2413/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên |

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2340/QĐ-UBND về duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 (quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn) trụ sở Đảng ủy - Ủy ban nhân dân Phường Võ Thị Sáu

Ngày 27/6/2024, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2340/QĐ-UBND vduyệt Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 (quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn) trụ sở Đảng ủy - Ủy ban nhân dân Phường Võ Thị Sáu. Vị trí, phạm vi ranh giới, diện tích, tính chất khu vực quy hoạch:

- Vị trí: tại số 18 đường Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3.

- Ranh giới cụ thể như sau:

+ Phía Đông - Bắc:  Giáp khu đất khác;

+ Phía Tây - Bắc: Giáp khu đất khác;

+ Phía Tây - Nam : Giáp khu đất khác;

+ Phía Đông - Nam: Giáp đường Võ Văn Tần.

- Tổng diện tích khu vực quy hoạch: 1.703,1m².

- Chức năng quy hoạch: đất hành chính.

- Chức năng công trình: Trụ sở Đảng ủy - Ủy ban nhân dân Phường Võ Thị Sáu.

Lương Tùng