Phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Phường 14, quận Tân Bình

Ngày 03/01/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 09/QĐ-UBND về Phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Phường 14,  quận Tân Bình (tại khu đất địa chỉ số 78 đường Ba Vân, Phường 14, quận Tân Bình). Nội dung như sau:

- Vị trí khu vực điều chỉnh cục bộ quy hoạch: Khu đất địa chỉ số 78 đường Ba Vân, Phường 14, quận Tân Bình thuộc ô phố có ký hiệu VIII-2, chức năng đất ở xây dựng mới và thương mại dịch vụ.

- Giới hạn phạm vi điều chỉnh cục bộ quy hoạch:

+ Phía Tây Nam: giáp đường Ba Vân lộ giới 12m.

+ Phía Tây Bắc và Đông Nam: giáp hẻm lộ giới < 12m.

+ Phía Đông Bắc: giáp khu dân cư hiện hữu.

- Quy mô diện tích khu vực điều chỉnh cục bộ quy hoạch: 2.300m2 (đã trừ  lộ giới).

Lê Tùng