Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ

Ngày 28/12/2018, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 6038/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ

 

Tùng Khang