UBND thành phố ban hành Chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2010

Ngày 01/3/2010, UBND thành phố ban hành Quyết định số 922/QĐ-UBND ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2010, như sau:Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố năm 2010 gồm 178 văn bản, trong đó có 05 nghị quyết, 19 chỉ thị và 154 quyết định.Các cơ quan chủ trì soạn thảo là: Sở Tài chính (20 văn bản), Sở Tư pháp (14 văn bản), Sở Xây dựng (09 văn bản), Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy (04 văn bản), Sở Y tế (02 văn bản), Sở Kế hoạch và Đầu tư (16 văn bản), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (11 văn bản), Sở Giao thông vận tải (12 văn bản), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (10 văn bản), Thanh tra thành phố (04 văn bản), Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố (8 văn bản), Ban Quản lý Khu Nam (03 văn bản), Sở Khoa học và Công nghệ (05 văn bản), Sở Công Thương (06 văn bản), Sở Tài nguyên và Môi trường (12 văn bản), Sở Nội vụ (22 văn bản), Sở Giáo dục và Đào tạo (08 văn bản), Ban Chỉ đạo thành phố về phòng chống tham nhũng (01 văn bản), Cục Thuế (01 văn bản), Ban Quản lý đầu tư, xây dựng Khu đô thị Tây Bắc Củ Chi (01 văn bản), Sở Quy hoạch - Kiến trúc (09 văn bản).Một số văn bản trong Chương trình như: Quyết định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố (sửa đổi, bổ sung Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND); Quyết định về phát triển tổ chức hành nghề công chứng tại thành phố; Quyết định ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện việc chuyển nhượng suất tái định cư; Quyết định ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991; Quyết định ban hành Quy chế quản lý và đầu tư xây dựng nhà cho người có thu nhập thấp; Quyết định về quản lý và sử dụng lòng đường, vỉa hè; Quyết định về hạn chế và cấp phép cho xe ô tô vận tải lưu thông trong khu vực nội đô thành phố; Quyết định ban hành Quy định về thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất (sửa đổi, bổ sung Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND); Quyết định về Quy trình thành lập trường ngoài công lập có yếu tố nước ngoài...
Lam Điền