Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4706/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu (QHPK) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư xã Phước Kiển (khu đất giữa đường Lê Văn Lương và đường Nguyễn Hữu Thọ), huyện Nhà Bè | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4709/QĐ-UBND về duyệt Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 mở rộng nghĩa trang Nhơn Đức, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4732/QĐ-UBND về việc công nhận “Công trình, giải pháp, sáng kiến xanh” cấp Thành phố cho 89 tập thể đã có thành tích xuất sắc | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4738/QĐ-UBND về phê duyệt danh mục dự án đầu tư tham gia Chương trình kích cầu đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4754/QĐ-UBND về Phê chuẩn kết quả Đại hội đại biểu Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VII | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4764/QĐ-UBND về Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 1111/NQ-BTVQH14 ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4772/QĐ-UBND về kiện toàn tổ chức mạng lưới báo cáo tình hình giá cả thị trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4779/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Chương trình Hỗ trợ học bổng và dinh dưỡng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4077/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực chính sách,bảo hiểm xã hội, dân quân tự vệ, nghĩa vụ quân sự và động viên quân đội | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4086/QĐ-UBND về bổ sung thành viên Tổ công tác xây dựng Đề án thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Thành phố |

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4764/QĐ-UBND về Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 1111/NQ-BTVQH14 ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày 29/12/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4764/QĐ-UBND về Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 1111/NQ-BTVQH14 ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung như sau:

- Thành phố Thủ Đức và các đơn vị hành chính phường sau sắp xếp, sáp nhập chính thức hoạt động kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2021.

- Văn bản của chính quyền địa phương ở Quận 2, Quận 9, quận Thủ Đức và các phường những nơi sắp xếp đơn vị hành chính được ban hành trước ngày 01 tháng 3 năm 2021, nếu chưa được cơ quan có thẩm quyền thay thế hoặc bãi bỏ thì vẫn được tiếp tục sử dụng.

Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các phường những nơi sắp xếp đơn vị hành chính chủ động triển khai, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện các thủ tục chuyển đổi các loại giấy tờ và không thu các loại lệ phí khi thực hiện việc chuyển đổi do thay đổi địa giới đơn vị hành chính.

Lê Tùng