Công nhận Hội đồng quản lý Quỹ Thời báo Kinh tế Sài Gòn nhiệm kỳ III (2016 - 2021) | Quy chế phối hợp tổ chứcthực hiện cưỡng chế và áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa - xã hội | Đề cương, nhiệm vụ Chiến lược phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030. | Kiện toàn nhân sự Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố Hồ Chí Minh | Kiện toàn Tổ công tác thi hành Luật hộ tịch trên địa bàn Thành phố | Kiện toàn nhân sự Tổ Công tác chỉ đạo về phần xây dựng thô, vật liệu xây dựng và ngoại thất của công trình Trung tâm Triển lãm quy hoạch thành phố | Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp thuộc thành phố | Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 3638/QĐ-UBND duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật nghiên cứu tiền khả thi dự án tuyến nhánh sân bay Tân Sơn Nhất (tuyến metro số 4b-1) | Triển khai thực hiện Đề án nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam | Phương án phòng, tránh, ứng phó khi bão, bão mạnh - rất mạnh đổ bộ trực tiếp vào thành phố. |

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1269/QĐ-UBND về phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm

Ngày 31/3/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1269/QĐ-UBND về phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án xây dựng đường dẫn vào bến phà Cần Giờ - Cần Giuộc, huyện Cần Giờ, nội dung cụ thể như sau:

1. Đối với đất nông nghiệp

STT

Loại đất - Vị trí

Hệ số điều chỉnh (K)

1

Đất nông nghiệp nuôi trồng thủy sản, vị trí 1 mặt tiền đường Lý Nhơn

2,845

2

Đất nông nghiệp nuôi trồng thủy sản, vị trí 1 không mặt tiền đường Lý Nhơn

2,351

3

Đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, vị trí 2 đường Lý Nhơn

2,930

4

Đất nông nghiệp nuôi trồng thủy sản, vị trí 2 đường Lý Nhơn

2,923

5

Đất nông nghiệp nuôi trồng thủy sản, vị trí  3 đường Lý Nhơn

2,948

2. Đối với mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp:

STT

Loại đất - Vị trí

Hệ số hỗ trợ (K’)

1

Đất nông nghiệp nuôi trồng thủy sản, vị trí 1 mặt tiền đường Lý Nhơn

2,0

2

Đất nông nghiệp nuôi trồng thủy sản, vị trí 1 không mặt tiền đường Lý Nhơn

2,0

3

Đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, vị trí 2 đường Lý Nhơn

1,94

4

Đất nông nghiệp nuôi trồng thủy sản, vị trí 2 đường Lý Nhơn

2,487

5

Đất nông nghiệp nuôi trồng thủy sản, vị trí  3 đường Lý Nhơn

3,344

Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ chịu trách nhiệm rà soát để hỗ trợ đúng quy định liên quan đến khoản hỗ trợ này.

3. Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ đất áp dụng đối với nhà đất có giấy tờ hợp pháp, hợp lệ, đủ điều kiện để tính bồi thường về đất.

4. Đơn giá đất để tính trừ nghĩa vụ tài chính đối với hộ gia đình, cá nhân chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính áp dụng theo quy định hiện hành.

 

Tùng Khang