Điều chỉnh thời hạn thuê đất, thuê đất có mặt nước tại phường Tân Thuận Đông, quận 7 của Công ty TNHH Totalgaz Việt Nam | Kiện toàn và đổi tên Tổ Công tác xây dựng dự thảo quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình và nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh | Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Nước và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh đã được Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ VI (2018 - 2023) | Thành lập Trung tâm Báo chí thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông (gọi tắt là Trung tâm) | Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Tin học thành phố Hồ Chí Minh đã được Đại hội Đại biểu Hội Tin học thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VII (2018 - 2023) | Công ty TNHH Sơn Ga được chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp | Chương trình tiết kiệm điện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” | Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố | Điều chỉnh Quyết định số 3459/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố |

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 432/QĐ-UBND về cho phép Thành lập Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quốc tế Mỹ

Ngày 30/01/2019, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 432/QĐ-UBND về cho phép thành lập Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quốc tế Mỹ, nội dung cụ thể như sau:

- Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quốc tế Mỹ là đơn vị sự nghiệp giáo dục ngoài công lập (loại hình tư thục), có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của Nhà nước;

- Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quốc tế Mỹ chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố;

- Trụ sở của Trường đặt tại: Số 220 Nguyễn Văn Tạo, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quốc tế Mỹ thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học và trung học, tổ chức và hoạt động theo quy định tại Điều lệ trường tiểu học, Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 và Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 03 năm 2011) và Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục (ban hành kèm theo Thông tư số 13/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 03 năm 2011) của Bộ Giáo dục và Đào Tạo.

 

Tùng Khang