Công nhận Hội đồng quản lý Quỹ Thời báo Kinh tế Sài Gòn nhiệm kỳ III (2016 - 2021) | Quy chế phối hợp tổ chứcthực hiện cưỡng chế và áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa - xã hội | Đề cương, nhiệm vụ Chiến lược phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030. | Kiện toàn nhân sự Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố Hồ Chí Minh | Kiện toàn Tổ công tác thi hành Luật hộ tịch trên địa bàn Thành phố | Kiện toàn nhân sự Tổ Công tác chỉ đạo về phần xây dựng thô, vật liệu xây dựng và ngoại thất của công trình Trung tâm Triển lãm quy hoạch thành phố | Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp thuộc thành phố | Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 3638/QĐ-UBND duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật nghiên cứu tiền khả thi dự án tuyến nhánh sân bay Tân Sơn Nhất (tuyến metro số 4b-1) | Triển khai thực hiện Đề án nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam | Phương án phòng, tránh, ứng phó khi bão, bão mạnh - rất mạnh đổ bộ trực tiếp vào thành phố. |

Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên sử dụng đất tại số 31-33, đường Kỳ Đồng, phường 9, quận 3

Ngày 05/12/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 6308/QĐ-UBND chấp thuận cho Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên sử dụng 123,8m2 đất tại số 31-33, đường Kỳ Đồng, phường 9, quận 3 để tiếp tục sử dụng làm văn phòng làm việc theo hiện trạng. Vị trí ranh giới khu đất được thể hiện tại Bản đồ hiện trạng vị trí số 68345/CN-TNMT được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm duyệt ngày 06 tháng 3 năm 2017.

Trần Phát