Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Tân Thuận Tây, phường Tân Thuận Tây và phường Bình Thuận, quận 7 | Hủy bỏ, điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 52/QĐ-UB ngày 07 tháng 01 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4031/QĐ-UBND về phê duyệt Danh mục dự án đầu tư tham gia Chương trình kích cầu đầu tư của Thành phố | Danh mục dự án đầu tư tham gia Chương trình kích cầu đầu tư của thành phố | Giao chỉ tiêu cho vay giải quyết việc làm năm 2019 | Gia hạn thời gian chuyển tiếp theo Quyết định thành lập Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ và Trung tâm Quản lý Đường thủy trực thuộc Sở Giao thông vận tải | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án Xây dựng tuyến đường liên xã An Thới Đông - Lý Nhơn, huyện Cần Giờ | Thành lập Ban Giám khảo và Tổ chuyên môn giúp việc Chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thành phố năm 2019 | Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Tu sửa cấp thiết di tích lịch sử Bót Dây Thép | Điều chỉnh dự án Trường học thân thiện và Bảo vệ trẻ em dễ bị tổn thương trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và trên địa bàn quận Gò Vấp, Bình Tân, Thủ Đức và huyện Củ Chi |

Thành lập Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề và tạo việc làm thành phố trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày 23/8/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3598/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề và tạo việc làm thành phố trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trên cơ sở tổ chức lại Trường Nghiệp vụ Nhà hàng thành phố và Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề và tạo việc làm cho người tàn tật.

Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề và tạo việc làm thành phố là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách Nhà nước và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước theo quy định.

Tên tiếng nước ngoài: Center for Sponsoring - Vocational Training and Employment Introduction of Ho Chi Minh City.

Trụ sở đặt tại: Số 215 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. 

Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề và tạo việc làm thành phố có nhiệm vụ:

- Tổ chức giáo dục nghề nghiệp và tư vấn hướng nghiệp cho người khuyết tật, thanh thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (mồ côi, lang thang, sống tại các cơ sở xã hội hoặc con em các gia đình nghèo, gia đình chính sách đã và đang gặp khó khăn) trên địa bàn thành phố;

- Tổ chức lao động sản xuất gắn với công tác giáo dục nghề nghiệp để tạo việc làm cho người khuyết tật, thanh thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Phối hợp với các Trung tâm dịch vụ việc làm, các sở, ngành, quận, huyện, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thực hiện các dịch vụ việc làm cho người khuyết tật, thanh thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn;

- Hỗ trợ dạy văn hóa, giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật ở các tỉnh, thành khác khi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành có văn bản đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong thời gian 90  ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, Trường Nghiệp vụ Nhà hàng thành phố và Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề và tạo việc làm cho người tàn tật phải hoàn thành công tác bàn giao tài sản, tài chính, sổ sách, tài liệu và hồ sơ có liên quan cho Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề và tạo việc làm thành phố theo đúng quy định của pháp luật.

Bãi bỏ Quyết định số 4060/QĐ-UB-VX ngày 07 tháng 8 năm 1998 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề và Tạo việc làm cho Người tàn tật thành phố trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Quyết định số 5220/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc cho phép chuyển Trường nghiệp vụ nhà hàng cho trẻ em đường phố thành Trường nghiệp vụ nhà hàng thành phố trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các Quyết định trước đây trái với Quyết định này.

Lê Tùng