Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3425/QĐ-UBND về công nhận Trường Tiểu học Đống Đa, quận Tân Bình đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3426/QĐ-UBND về công nhận Trường Tiểu học An Lạc 3, quận Bình Tân đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3427/QĐ-UBND về công nhận Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Tố, Quận 10 đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3428/QĐ-UBND về công nhận Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3437/QĐ-UBND về duyệt đồ án quy hoạch phân khu (điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư giáp đường Kha Vạn Cân, phường Linh Tây - Linh Chiểu, quận Thủ Đức | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3438/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) khu dân cư Xóm Mới 2, phường Phước Long B, Quận 9 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3439/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư đường Hồ Văn Tư, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3440/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu biệt thự Làng Đại học, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3455/QĐ-UBND về cập nhật, bổ sung, điều chỉnh Quyết định số 5087/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3086/QĐ-UBND về duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật Trung tâm điều hành đô thị thông minh |

Thành lập Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề và tạo việc làm thành phố trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày 23/8/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3598/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề và tạo việc làm thành phố trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trên cơ sở tổ chức lại Trường Nghiệp vụ Nhà hàng thành phố và Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề và tạo việc làm cho người tàn tật.

Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề và tạo việc làm thành phố là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách Nhà nước và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước theo quy định.

Tên tiếng nước ngoài: Center for Sponsoring - Vocational Training and Employment Introduction of Ho Chi Minh City.

Trụ sở đặt tại: Số 215 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. 

Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề và tạo việc làm thành phố có nhiệm vụ:

- Tổ chức giáo dục nghề nghiệp và tư vấn hướng nghiệp cho người khuyết tật, thanh thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (mồ côi, lang thang, sống tại các cơ sở xã hội hoặc con em các gia đình nghèo, gia đình chính sách đã và đang gặp khó khăn) trên địa bàn thành phố;

- Tổ chức lao động sản xuất gắn với công tác giáo dục nghề nghiệp để tạo việc làm cho người khuyết tật, thanh thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Phối hợp với các Trung tâm dịch vụ việc làm, các sở, ngành, quận, huyện, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thực hiện các dịch vụ việc làm cho người khuyết tật, thanh thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn;

- Hỗ trợ dạy văn hóa, giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật ở các tỉnh, thành khác khi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành có văn bản đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong thời gian 90  ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, Trường Nghiệp vụ Nhà hàng thành phố và Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề và tạo việc làm cho người tàn tật phải hoàn thành công tác bàn giao tài sản, tài chính, sổ sách, tài liệu và hồ sơ có liên quan cho Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề và tạo việc làm thành phố theo đúng quy định của pháp luật.

Bãi bỏ Quyết định số 4060/QĐ-UB-VX ngày 07 tháng 8 năm 1998 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề và Tạo việc làm cho Người tàn tật thành phố trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Quyết định số 5220/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc cho phép chuyển Trường nghiệp vụ nhà hàng cho trẻ em đường phố thành Trường nghiệp vụ nhà hàng thành phố trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các Quyết định trước đây trái với Quyết định này.

Lê Tùng