Công nhận Hội đồng quản lý Quỹ Thời báo Kinh tế Sài Gòn nhiệm kỳ III (2016 - 2021) | Quy chế phối hợp tổ chứcthực hiện cưỡng chế và áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa - xã hội | Đề cương, nhiệm vụ Chiến lược phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030. | Kiện toàn nhân sự Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố Hồ Chí Minh | Kiện toàn Tổ công tác thi hành Luật hộ tịch trên địa bàn Thành phố | Kiện toàn nhân sự Tổ Công tác chỉ đạo về phần xây dựng thô, vật liệu xây dựng và ngoại thất của công trình Trung tâm Triển lãm quy hoạch thành phố | Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp thuộc thành phố | Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 3638/QĐ-UBND duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật nghiên cứu tiền khả thi dự án tuyến nhánh sân bay Tân Sơn Nhất (tuyến metro số 4b-1) | Triển khai thực hiện Đề án nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam | Phương án phòng, tránh, ứng phó khi bão, bão mạnh - rất mạnh đổ bộ trực tiếp vào thành phố. |

Thành lập Tổ Công tác kiểm tra điều kiện hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 25/06/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2652/QĐ-UBND thành lập Tổ Công tác kiểm tra điều kiện hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

- Tổ công tác gồm có 16 thành viên

- Tổ Công tác có nhiệm vụ:

1. Tổ Công tác kiểm tra điều kiện hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Thực hiện kiểm tra các điều kiện đảm bảo cho hoạt động kinh doanh dịch vụ nhà hàng, quán bar, quán beer club, vũ trường trên địa bàn quận 1, quận 5.

3. Báo cáo kết quả kiểm tra từng cơ sở, đề xuất các hành vi cần xử lý, chuyển Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện xử lý hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xử lý theo thẩm quyền.

4. Theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý để báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

5. Kiến nghị, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước trên địa bàn và tham mưu văn bản chỉ đạo triển khai nhân rộng trên toàn địa bàn thành phố.

6. Nhiệm vụ của các thành viên trong Tổ Công tác do Tổ trưởng phân công.

- Tổ Công tác kiểm tra điều kiện hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo quy định Nhà nước hiện hành; Được sử dụng phương tiện ô tô của Sở Văn hóa và Thể thao.

- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thời hạn kiểm tra đến hết ngày 25 tháng 7 năm 2018.

- Tổ Công tác kiểm tra điều kiện hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Nội vụ bằng văn bản về việc tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Trần Phát